CLAUSTRE PEDAGÒGIC: “INTRODUCCIÓ AL MARC EDUCATIU DE REFERÈNCIA” / CLAUSTRO PEDAGÒGICO “INTRODUCCIÓN AL MARCO EDUCATIVO DE REFERENCIA”

Seguint amb el compromís que va adquirir el centre amb el Programa de Millora i Transformació (PMT), les dues representants del centre que assisteixen a les reunions en xarxa, van fer la transferència al claustre de tot el treballat a la darrera sessió de la Xarxa de Fonamentació.
Es van dur a terme dues dinàmiques per tal de fer una primera aproximació analítica al Marc Educatiu de Referència.
En primer lloc, vam visionar un vídeo d’una sèrie d’escoles que exemplifiquen diferents aproximacions a un marc educatiu desitjable, reflexionant sobre aquest aspecte.
En segon lloc, es va reflexionar sobre si la nostra escola pot ser un bon exemple, triant cinc característiques irrenunciables del que nosaltres pensem que seria el nostre centre ideal, duent a terme la “dinàmica de les cartes”.

 

Siguiendo con el compromiso que adquirió el centro con el Programa de Mejora y Transformación (PMT), las dos representantes del centro que asisten a les reunions, hicieron la transferencia al claustro de todo lo trabajado en la última sesión de la Red de Fundamentación.
Se llevaron a cabo dos dinámicas para llevar a cabo una primera aproximación analítica al Marco Educativo de Referencia.
En primer lugar, visionamos un video de una serie de escuelas que ejemplifican diferentes aproximaciones a un marco educativo deseable, reflexionando sobre este aspecto.
En segundo lugar, reflexionamos sobre si nuestra escuela podría ser un buen ejemplo, eligiendo cinco características irrenunciables de lo que nosotros pensamos que seria nuestro centro ideal, llevando a cabo la “dinámica de las cartas”.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *