Professorat

EDUCACIÓ INFANTIL:

Tutoria 3 anys A: MARTA MARTÍN

Tutoria 3 anys B: ESTHER GÓMEZ

Tutoria 4 anys: SUSANNA CANO

Tutoria 5 anys: GENO MARÍ

Suport a infantil: JUAN FRANCISCO ESTEPA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Tutoria 1r curs: ANTONIO FERNANDEZ

Tutoria 2n curs: BEATRIZ SUREDA

Tutoria 3r curs: ANTONI BOSCH

Tutoria 4t curs: MARTA CRESPÍ

Tutoria 5è curs: NEUS BIBILONI

Tutoria 6è curs: SANDRA ORTEGA

Suport a Primària: MARIA PIÑA

ESPECIALISTES:

Llengua estrangera: SUSANA NOGUERA

Educació Física: PABLO HERRÁEZ

Música: DAVID SILVA

EQUIP DE SUPORT:

Pedagogia Terapèutica: SILVIA L. GONZÁLEZ – MARIA ROLDÁN

Audició i Llenguatge: DEBORA GARCÍA – CRISTINA FERRÀ

Atenció a la Diversitat:  – VIRGINIA SANSANO

COORDINACIONS:

Ed. Infantil: GENO MARÍ

Primer Cicle: ANTONIO FERNANDEZ

Segon Cicle: LAURA LÓPEZ

Equip de suport: DEBORA GARCÍA

Normalització Lingüística: SUSANNA CANO

P. Reutilització Llibres: VIRGINIA SANSANO

WEB – TIC: SANDRA ORTEGA – JUAN FRANCISCO ESTEPA

Actv complementàries:

Qualitat i Act. Extraescolars: MÓNICA SALOM

Treball Cooperatiu: DAVID SILVA- SUSANA NOGUERA-ANTONI BOSCH

Projecte CEPS: SILVIA L. GONZÁLEZ–  BEATRIZ SUREDA

Convivència – Coeducació- Patis coeducatius: NEUS BIBILONI – ANTONI MARÍ- PABLO HERRÁEZ

Biblioteca: DEBORA GARCÍA

Auxiliar de conversa- Erasmus K2: SUSANA NOGUERA- MÓNICA SALOM

Projecte d’Innovació Pedagògica: MÓNICA SALOM – MARIA ROLDAN