Professorat

 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL:

Tutoria 3 anys : MARIA CARDONA

Tutoria 4 anys B: JUANFRA ESTEPA

Tutoria 4 anys A: MARTA MARTÍN

Tutoria 5 anys: SUSI CANO

Suport a infantil: GENO MARÍ

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Tutoria 1r curs: EVA FERNANDEZ

Tutoria 2n curs: ANTONIO FERNANDEZ

Tutoria 3r curs: SONIA MARÍ

Tutoria 4t curs: CRISTIAN MARÍN

Tutoria 5è curs: MAITE BUENO

Tutoria 6è curs: PABLO HERRÁEZ

Suport a Primària: ROCÍO GONZÁLEZ / TONI MARÍ

ESPECIALISTES:

Llengua estrangera: SUSANA NOGUERA /HELENA TINEO

Educació Física: JORDI BOIX

Música: VIRGINIA SANSANO

EQUIP DE SUPORT:

Pedagogia Terapèutica: SILVIA L. GONZÁLEZ – MARIA ROLDÁN

Audició i Llenguatge: DEBORA GARCÍA – NOELIA RODRIGUEZ

Atenció a la Diversitat:  – VIRGINIA SANSANO

COORDINACIONS:

Ed. Infantil: GENO MARÍ

Primer Cicle: ANTONIO FERNANDEZ

Segon Cicle: MAITE BUENO

Equip de suport: DEBORA GARCÍA

Normalització Lingüística: SUSANNA CANO

P. Reutilització Llibres: VIRGINIA SANSANO

WEB – TIC: EVA FERNANDEZ – JUANFRA ESTEPA

Actv complementàries:

Qualitat i Act. Extraescolars: MÓNICA SALOM

Treball Cooperatiu: MÓNICA SALOM- SU NOGUERA-JUANFRA ESTEPA

Projecte CEPS: SILVIA L. GONZÁLEZ–  MARIA ROLDAN

Convivència – Coeducació- Patis coeducatius:  ANTONI MARÍ- PABLO HERRÁEZ

Biblioteca: DEBORA GARCÍA

Auxiliar de conversa- Erasmus K2: SUSANA NOGUERA- MÓNICA SALOM

Projecte d’Innovació Pedagògica: MÓNICA SALOM – MARIA ROLDAN