Professorat

EDUCACIÓ INFANTIL:

Tutoria 3 anys: SUSANNA CANO

Tutoria 4 anys: GENO MARÍ

Tutoria 5 anys: VERÓNICA MARTIN

Suport a infantil: MARTA GARCÍA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Tutoria 1r curs: BEATRIZ SUREDA

Tutoria 2n curs: SONIA CARAYOL

Tutoria 3r curs: DAVID SILVA

Tutoria 4t curs: Ma. DOLORES CABANES

Tutoria 5è curs: SANDRA ORTEGA

Tutoria 6è curs: Ma. DOLORES PEREZ

Suport a Primària: Ma. DOLORES BLANQUEZ

ESPECIALISTES:

Llengua estrangera: SUSANA NOGUERA

Educació Física: ANTONI MARÍ

Música: NEUS BURGUERA

EQUIP DE SUPORT:

Pedagogia Terapèutica: NAIARA DOMÍNGUEZ – MARIA ROLDÁN

Audició i Llenguatge: DEBORA GARCÍA

Atenció a la Diversitat: AINA MARTORELL – VIRGINIA SANSANO

COORDINACIONS:

Ed. Infantil: MARTA GARCIA

Primer Cicle: DAVID SILVA

Segon Cicle: SANDRA ORTEGA

Equip de suport: NAIARA DOMINGUEZ

Normalització Lingüística: SUSANNA CANO

P. Reutilització Llibres: VIRGINIA SANSANO

WEB – TIC: Ma. DOLORES CABANES – SONIA CARAYOL

Actv complementàries: NEUS BURGUERA

Qualitat i Act. Extraescolars: MÓNICA SALOM

Treball Cooperatiu: DAVID SILVA- NAIARA DOMINGUEZ

Projecte CEPS: SANDRA ORTEGA – BEATRIZ SUREDA

Convivència – Coeducació- Patis coeducatius: Ma. DOLORES PÉREZ- ANTONI MARÍ- Ma. DOLORES BLANQUEZ

Biblioteca: DEBORA GARCÍA – AINA MARTORELL

Auxiliar de conversa- Erasmus K2: SUSANA NOGUERA

Projecte d’Innovació Pedagògica: MÓNICA SALOM – MARIA ROLDAN