Equip directiu

DIRECTORA : Mónica Salom Sastre.

CAP D’ESTUDIS: María Roldán Sánchez.

SECRETÀRIA: Susana Noguera Boned