Consell Escolar

EQUIP DIRECTIU

Mónica Salom Sastre, directora

María Roldán Sánchez, Cap d’Estudis

Virginia Sansano Roselló, Secretària.

REPRESENTANTS DELS MESTRES:

Antoni Marí Ripoll (fins desembre de 2022)

Susanna Cano Juan ( fins desembre de 2020)

Débora García Aupi (fins desembre de 2022)

Juan Francisco Estepa Caballero (fins desembre de 2020)

Genoveva Marí Marí ( fins desembre de 2020)

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES:

Juan José Merino Gallardo ( fins desembre de 2022 )

Tatiana Bautista Cárdenas ( fins desembre de 2020)

Melitza Teresa Bavaresco Ramírez (fins desembre de 2022 )

Isabel Avellán Garrido ( fins desembre de 2020 )

Tamara Herranz ( APIMA)

REPRESENTANT D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Juan A. Sánchez González.

REPRESENTANT DE LA’JUNTAMENT:

Rosa Rubio