Documents

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PLA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA PER A LA MILLORA EDUCATIVA

PROJECTE LINGÜÍSTIC CEIP CAS SERRES

PROJECTE CENTRE PROMOTOR DE LA SALUT (CEPS)

PROJECTE D’AMBIENTS CEIP CAS SERRES

PROJECTE DE BIBLIOTECA DEL CEIP CAS SERRES

NEUROEDUCACIÓ

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (ROF)

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-2020

PLA DE CONVIVÈNCIA

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024

PROJECTE APRENENTATGE COOPERATIU 

PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021 (CATALÀ)

PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2021 (CASTELLANO)

MODIFICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2021