Escoleta matinera

Benvolguts pares i mares:

El Servei d’Escola Matinera “Bon dia” a càrrec de l’Escola de Temps Lliure i Animació S’Espurna.

L’horari d’aquest servei serà de 7:30 a 9:00 hores del matí.

Qualsevol informació que vulguin comunicar als tutors/es dels seus fills/es, ho podran fer mitjançant el/la monitor/a.

Els preus del servei pel curs 2023-2024 són els següents:

Mes complet                                                                  20 euros.

Preu per alumne/a i dia                                            2 euros.

 10% germans