Menjador Escolar 2023-2024

Horari
L’horari del servei del menjador és de 14:00 a 16:00 hores.
Els interessats, en aquest servei, s’han de posar en contacte amb el Catering S’Olivera.
 Preu del menjador, incloses les 2 hores de monitor, serà el següent:
Usuaris fixes:  euros
Usuaris esporàdics: 7,84 euros
Informar també que els usuaris que utilitzin el servei de forma esporàdica, ho han de comunicar abans de les 9:15 hores del dia que es vulgui utilitzar el menjador amb l’aplicació del Catering de s’Olivera.