Menjador Escolar

Horari

 

L’horari del servei del menjador és de 14:00 a 16:00 hores.
Els interessats, en aquest servei, han de comunicar-ho al centre i emplenar la documentació següent:
– Inscripció i domiciliació.
– Autorització recollida alumnat.
 Preu del menjador, incloses les 2 hores de monitor, serà el següent:
Usuaris fixes: 7.01 euros
Usuaris esporàdics: 7.71 euros
Informar també que els usuaris que utilitzin el servei de forma esporàdica, ho han de comunicar abans de les 9:00 hores del dia que es vulgui utilitzar el menjador.