LLISTAT DEFINITIU DE LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ

Bon dia! S’han publicat les llistes definitives del procés d’admissió d’Educació Infantil i Educació Primària.
Les famílies que heu obtingut plaça “reservat”, us telefonarem des del centre per donar-vos cita prèvia per formalitzar la matrícula.

Salutacions.

(Clicau damunt l’enllaç per obrir el document)

—————————————————
¡Buenos días! Se han publicado las listas definitivas del proceso de admisión de Educación Infantil y Educación Primaria.
Las familias que habéis obtenido plaza “reservat”, os llamaremos desde el centro para daros una cita para formalizar la matrícula.

Saludos.

(Clicad encima del enlace para abrir el documento)

llista Admissió Definitiu

Llista Admissió Definitiu 2

LLISTAT PROVISIONAL DE LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ

Benvolgudes famílies,

A continuació podeu trobar un llistat amb totes les sol·licituds d’admissió que s’han realitzat pel curs 2020/2021.

A fi de preservar la protecció de dades, al llistat només apareix el codi de sol·licitud i la puntuació.

La puntuació obtinguda no implica necessàriament l’obtenció o no de plaça.

Així podreu tenir una referència sobre quantes sol·licituds ha hagut i les puntuacions de la resta de sol·licitants.

Us recordam que les llistes de RESERVAT/NO RESERVAT sortirà a definitives el dia 13 de juliol.

Atentament

Llista Sol.licituds Admissió EI,EP,ESO_Provisional

 

Queridas familias,

A continuación podéis encontrar un listado con todas las solicitudes de admisión que se han realizado para el curso 2020/2021.

A fin de preservar la protección de datos, en el listado sólo aparece el código de solicitud y la puntuación.

La puntuación obtenida no implica necesariamente la obtención o no de plaza.

Así podrá tener una referencia sobre cuantas solicitudes ha habido y las puntuaciones del resto de solicitantes.

Se recuerda que las listas de RESERVADO / NO RESERVADO saldrá en las definitivas el día 13 de julio.

Atentamente

QUOTA MATERIAL EDUCACIÓ INFANTIL

Bon dia,

A partir d’avui les famílies d’Educació Infantil podeu fer el pagament de la quota pel material didàctic del vostres fills i filles pel curs 2.020/2.021.

La quota anual és 53 €.

Podeu fer el pagament mitjançant:

– TRANSFERÈNCIA A LA ENTITAT LA CAIXA: 

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

– PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC:

Per poder realitzar el pagament a tercers per caixer a aquest compte, necessitau el següent codi: 0519025

 

Buenos días,

A partir de hoy  las famiilas de Educación Infantil podéis realizar el pago de la cuota del material didáctico de vuestros hijos e hijas para el curso 2.020/2.021.

La cuota anual es de 53 €.

Podéis realizar el pago mediante:

– TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD LA CAIXA: 

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

– PAGO POR CAJERO AUTOMÁTICO:

Para poder realizar el pago a terceros por cajero en esta cuenta, necesitan el siguiente código: 0519025

ENS ACOMIADEM DEL CURS DE SISÈ

Amb aquest vídeo ens hem volgut acomiadar del curs de 6è que l’any que ve comencen una nova etapa. Els desitjam molta sort i els enyorarem moltíssim!

Està clar que es mereixien un altre acomiadament però, malgrat les circumstàncies, no hem volgut deixar de dedicar-los unes paraules!

Esperam que vos agradi!

ENS ACOMIADEM FINS EL CURS QUE VE!

El curs ja s’acaba, ha estat un final diferent. El volíem celebrar amb vosaltres però no ha estat possible i, per això, us hem fet aquest vídeo. Una abraçada molt gran a tot l’alumnat i a les famílies, ens veim el curs que ve!!!😘❤️

Clicau damunt l’enllaç per veure el vídeo d’acomiadament que us ha fet tot el claustre.

https://youtu.be/4BmMh5v6NZg

Mesures seguretat entrega de notes

Estimades famíles!

Les mesures de seguretat que s’han de tenir en compte per la recollida de notes són:

– Obligatori l’ús de mascareta per accedir al centre.

– Obligatori posar-se gel hidroalcohòlic abans d’entrar al recinte.

– Respectar l’hora de la cita donada.

– Només tindrà accés un membre de cada família.

– El pare/la mare esperarà al pati per evitar acumulacions.

– Es recomana dur el seu propi bolígraf.

– Mantenir la distància de seguretat.

Atentament

 

Queridas familias:


Las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para la recogida de notas son:
– Obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro.
– Obligatorio ponerse gel hidroalcohólico antes de entrar en el recinto.
– Respetar la hora de la cita acordada.
– Sólo tendrá acceso un miembro de cada familia.
– El padre/La madre esperará en el patio para evitar acumulaciones.
– Se recomienda llevar su propio bolígrafo.
– Mantener la distancia de seguridad.

Atentamente 

Carta famílies desescalada Fase 3.

Bon dia! us adjuntam la carta a les famílies del protocol de desescalada de la fase 3 (clicau damunt l’enllaç per accedir al document en pdf).

Salutacions!

CARTA FAMÍLIES DESESCALADA FASE III

 

¡Buenos días! os adjuntamos la carta a las famílias del protocolo de desescalada de la fase 3 (clicad encima del enlace para acceder al documento en pdf).

¡Saludos!

Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2020-2021 i quota material.

Benvolgudes famílies:

Sabedores dels beneficis econòmics del Programa de Reutilització de Llibres pels pares i mares, vos informem que el CEIP Cas Serres continuarà l’any vinent oferint el Programa als alumnes de les famílies que puguin estar interessades de 1r a 6è.

Atenció: el termini per fer el pagament és el 26 de juny.

L’aportació que s’ha de pagar pels cursos de 1r i 2n és:   

    TOTAL A PAGAR:  100 € alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.

                150 € si no estan empadronats al municipi.

Aquesta quantitat inclou: – el preu dels llibres, material didàctic e informàtic.

Si estau empadronats a l’Ajuntament d’Eivissa: 62 €

                    Si no estau empadronats al municipi d’Eivissa : 112 €

                      – La quota de material d’aula: 38 €

 

La quota que s’ha de pagar pels cursos de 3r , 4t, 5è i 6è és:

    TOTAL A PAGAR75 € alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.                                                          125 € si no estan empadronats al municipi. 

Aquesta quantitat inclou: – el preu dels llibres, material didàctic e informátic

Si estau empadronats a l’Ajuntament d’Eivissa: 37 €

                    Si no estau empadronats al municipi d’Eivissa: 87 €

                      – La quota de material d’aula: 38 €

L’abonament s’ha de fer al número de compte següent per transferència o caixer automàtic, indicant:

CONCEPTE: Molt important no oblidar escriure el «Nom i llinatges de l’alumne i Curs» 

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA A L’ENTITAT LA CAIXA

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

 

PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC:

Per tal de poder fer el pagament a tercers per caixer automàtic en aquest compte, necessiten el codi següent: 0519025

La secretaria

 

Queridas familias:

Reconociendo los beneficios económicos que el Programa de Reutilización de Libros tiene para los padres y madres, les informamos que el CEIP Cas Serres continuará el curso que viene ofreciendo dicho Programa  a los alumnos de las familias que puedan estar interesadas.

Atención: el plazo para hacer el pago es el 26 de junio.

 La aportación a pagar para los cursos de 1º y 2º es

TOTAL A PAGAR:  100 € alumnos empadronados en el municipio de Ibiza

                                               150 € si no están empadronados en el municipio.

Esta cantidad incluye: – el precio de los libros, material didáctico e informático.

                  Si están empadronados en el Ayuntamiento de Ibiza: 62 €

                  Si no están empadronados en el municipio de Ibiza: 112 €

                  – La cuota de material de aula: 38 €

 

    La aportación a pagar para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º es:

    TOTAL A PAGAR: 75 € alumnos empadronados en el municipio d’Eivissa.

                    125 € si no están empadronados en el municipio.

Esta cantidad incluye:  – el precio de los libros, material didáctico e informático.

Si estáis empadronados en el Ayuntamiento de Ibiza: 37€.

                    Si no estáis empadronados en el municipio de Ibiza: 87€.

– La cuota de material de aula: 38 €

 

El pago se tiene que hacer en el número de cuenta siguiente por transferencia o cajero automático, indicando:  

CONCEPTO: Muy importante escribir el “Nombre y apellidos del alumno y Curso” 

    PAGO POR TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD LA CAIXA: 

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

 

PAGO POR CAJERO AUTOMÁTICO:

Para poder realizar el pago a terceros por cajero en esta cuenta, necesitan el siguiente código: 0519025

La secretària