INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES PER A DONAR-SE D’ALTA AL GESTIB

Benvolgudes famílies:

Aquest curs 2.019 – 2.020 a partir del mes d’abril totes les famílies tindran activat l’accés a l’aplicació informàtica Gestib.

Amb l’aplicació podreu consultar informes i documents de l’alumne, justificar les faltes d’assistència i/o retards, consultar el calendari escolar i l’horari, rebre missatges,… És convenient que estigui segur/segura que hi pot accedir i en el cas que no vulgui/pugui fer-ne ús que ho comuniqui a la secretaria del centre per poder-ne tenir constància i trobar una solució.

Per tenir accés al Gestib necessiteu un usuari i una contrasenya.

El proper 1 d’abril rebreu un SMS amb el vostre usuari (la lletra e+DNI seguit de la lletra en minúscula. Per exemple, si el vostre DNI fos 46591356X, l’usuari seria e46591356x) i una contrasenya temporal.

Una vegada rebuda la contrasenya disposeu de 24h per canviar-la de les següents maneres:

Des de l’enllaç que apareix al vostre SMS:

http://tiny.cc/a83qkz

A aquest enllaç des d’un ordinador: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Aquesta contrasenya té una validesa d’un any.

En el cas de no recordar-la o haver deixat passar les 24h per canviar-la, haureu d’omplir un formulari fent clic al botó “he oblidat contrasenya” del següent enllaç i se us tornarà a enviar un SMS amb una contrasenya nova que haureu de tornar a canviar abans de 24h. https://www3.caib.es/xestib/xestib/menu/indexFamilies?idioma=ca&familia=true 

ATENCIÓ: Només s’hi pot accedir amb un ordinador ja que a la versió mòbil no apareix el botó esmentat.

Una vegada tingueu l’usuari i la contrasenya ja podeu buscar GESTIB al buscador Google i introduir-ho a l’apartat famílies. Una vegada tingueu l’usuari i la contrasenya actives, ja podeu disposar de la versió mòbil.

Per qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb el centre al e-mail  ceipcasserres@ceipcasserres.org

Salutacions.

La direcció del centre

 

Queridas familias:

Este curso 2019 – 2020 a partir del mes de abril todas las familias tendrán activado el acceso a la aplicación informática Gestib.

Con la aplicación podrán consultar informes y documentos de nuestras alumnas y alumnos , justificar las faltas de asistencia y/o retrasos, consultar el calendario escolar y el horario, recibir mensajes, …

Es conveniente que esté seguro/segura que puede acceder y en el caso de que no quiera/pueda hacer uso que lo comunique a la secretaría del centro para poder tener constancia y encontrar una solución.

Para tener acceso al Gestib necesita un usuario y una contraseña.

El próximo 1 de abril recibirá un SMS con su usuario (la letra e + DNI seguido de la letra en minúscula. Por ejemplo si su DNI fuera 46591356X, el usuario sería e46591356x) y una contraseña temporal.

Una vez recibida la contraseña dispone de 24h para cambiarla de las siguientes maneras:

A este enlace desde un ordenador: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Esta contraseña tiene validez de un año.
En el caso de no recordarla o haber dejado pasar las 24h para cambiarla, deberá rellenar un formulario haciendo clic en el botón “he olvidado contraseña” del siguiente enlace y se le volverá a enviar un SMS con una contraseña nueva que tendrá que volver a cambiar antes de 24h. https://www3.caib.es/xestib/xestib/menu/indexFamilies?idioma=ca&familia=true

ATENCIÓN: sólo se puede acceder con un ordenador ya que en la versión móvil no aparece el botón mencionado.

Una vez que tenga el usuario y la contraseña ya puede buscar GESTIB al buscador google e introducirlo en el apartado familias. Una vez que tenga el usuario y la contraseña activas, ya puede disponer de la versión móvil.

Para cualquier duda o aclaración contactar con el centro en el e-mail ceipcasserres@ceipcasserres.org

Un saludo.

La dirección del centro

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *