Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2020-2021 i quota material.

Benvolgudes famílies:

Sabedores dels beneficis econòmics del Programa de Reutilització de Llibres pels pares i mares, vos informem que el CEIP Cas Serres continuarà l’any vinent oferint el Programa als alumnes de les famílies que puguin estar interessades de 1r a 6è.

Atenció: el termini per fer el pagament és el 26 de juny.

L’aportació que s’ha de pagar pels cursos de 1r i 2n és:   

    TOTAL A PAGAR:  100 € alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.

                150 € si no estan empadronats al municipi.

Aquesta quantitat inclou: – el preu dels llibres, material didàctic e informàtic.

Si estau empadronats a l’Ajuntament d’Eivissa: 62 €

                    Si no estau empadronats al municipi d’Eivissa : 112 €

                      – La quota de material d’aula: 38 €

 

La quota que s’ha de pagar pels cursos de 3r , 4t, 5è i 6è és:

    TOTAL A PAGAR75 € alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.                                                          125 € si no estan empadronats al municipi. 

Aquesta quantitat inclou: – el preu dels llibres, material didàctic e informátic

Si estau empadronats a l’Ajuntament d’Eivissa: 37 €

                    Si no estau empadronats al municipi d’Eivissa: 87 €

                      – La quota de material d’aula: 38 €

L’abonament s’ha de fer al número de compte següent per transferència o caixer automàtic, indicant:

CONCEPTE: Molt important no oblidar escriure el «Nom i llinatges de l’alumne i Curs» 

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA A L’ENTITAT LA CAIXA

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

 

PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC:

Per tal de poder fer el pagament a tercers per caixer automàtic en aquest compte, necessiten el codi següent: 0519025

La secretaria

 

Queridas familias:

Reconociendo los beneficios económicos que el Programa de Reutilización de Libros tiene para los padres y madres, les informamos que el CEIP Cas Serres continuará el curso que viene ofreciendo dicho Programa  a los alumnos de las familias que puedan estar interesadas.

Atención: el plazo para hacer el pago es el 26 de junio.

 La aportación a pagar para los cursos de 1º y 2º es

TOTAL A PAGAR:  100 € alumnos empadronados en el municipio de Ibiza

                                               150 € si no están empadronados en el municipio.

Esta cantidad incluye: – el precio de los libros, material didáctico e informático.

                  Si están empadronados en el Ayuntamiento de Ibiza: 62 €

                  Si no están empadronados en el municipio de Ibiza: 112 €

                  – La cuota de material de aula: 38 €

 

    La aportación a pagar para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º es:

    TOTAL A PAGAR: 75 € alumnos empadronados en el municipio d’Eivissa.

                    125 € si no están empadronados en el municipio.

Esta cantidad incluye:  – el precio de los libros, material didáctico e informático.

Si estáis empadronados en el Ayuntamiento de Ibiza: 37€.

                    Si no estáis empadronados en el municipio de Ibiza: 87€.

– La cuota de material de aula: 38 €

 

El pago se tiene que hacer en el número de cuenta siguiente por transferencia o cajero automático, indicando:  

CONCEPTO: Muy importante escribir el “Nombre y apellidos del alumno y Curso” 

    PAGO POR TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD LA CAIXA: 

        ES14 2100 0056 1102 0066 1953 (Titular: CEIP Cas Serres)

 

PAGO POR CAJERO AUTOMÁTICO:

Para poder realizar el pago a terceros por cajero en esta cuenta, necesitan el siguiente código: 0519025

La secretària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *