RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR

NECESSITAM  LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

El pròxim 26 de novembre de 2018 tindrà lloc la votació per a l’elecció dels representants dels pares/mares al Consell Escolar. Quedeu tots convocats per emetre el vostre vot.

Un cop acabada la votació es procedirà, en acte públic, a l’escrutini de vots. En cas de què es produeixi un empat a les votacions, l’elecció es resoldrà per sorteig.

La mesa electoral estarà constituïda per la directora del centre (presidenta) i dos mares/pares dels/de les alumnes, designats per sorteig, i actuant com a secretari ho farà el de menor edat.  Aquest sorteig es realitzarà en acte públic el dia 5 de novembre de 2018 a les 13:55 davant secretaria.

Per l’interès de tots, veniu a votar

Una resposta a «RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *