TRÍPTIC IMPACTE CONFINAMENT

Benvolgudes famílies i alumnat,

Davant la situació d’excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l’alumnat, les famílies i en els professionals docents. Per aquest motiu us adjuntem un tríptic amb recomanacions i telèfons de suport que us poden servir.

Així mateix, davant la possibilitat d’alumnat en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, us posem  a l’abast el telèfon d’ajuda a la infància i l’adolescència

ANAR 116111.

i el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que es pugui tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.

Estimadas familias y alumnado,

Ante la situación de excepcionalidad que vivimos es necesario tener en cuenta los efectos emocionales que el confinamiento puede tener en el alumnado, las familias y en los profesionales docentes. Por este motivo os adjuntamos un tríptico con recomendaciones y teléfonos de apoyo que os pueden servir. 

Así mismo, ante la posibilidad de alumnado en situaciones de riesgo, de desprotección o maltrato, os ponemos  a disposición el teléfono de ayuda a la infancia y a la adolescencia

IR 116111.

y su chat.anar.org que funciona de lunes a domingo  de 10h a 00h, para que se pueda tener un lugar donde pedir ayuda en caso de necesidad.

PROGRAMA DIADA DE SANT JORDI 2020

Estimat alumnat de Cas Serres aquí us deixo el Pograma de la Diada de Sant Jordi 2020 que ha organitzat la Biblioteca Municipal. Hi ha contacontes, música…animau-vos que us encantarà!!!

Programació Diada de Sant Jordi

LLIURAMENT DELS INFORMES D’AVALUACIÓ DEL 2n TRIMESTRE

Benvolgudes famílies,

Des del centre CEIP Cas Serres, volem informar-vos del procediment que es seguirà per lliurar els informes d’avaluació del 2n trimestre, tenint en compte l’actual situació.

Les famílies que, actualment, poden accedir al GESTIB, podran veure les notes dels seus fills o filles a partir del dimarts, 7 d’abril, a les 19:00h. Les famílies que no han pogut accedir al GESTIB, el dimecres 8 d’abril, durant el matí, rebran un e-mail amb els informes.

El mateix dimecres, dia 8 d’abril, els tutors i tutores de cada grup, es posaran en contacte amb les famílies per resoldre dubtes.

Esperem així, facilitar-vos l’accés a les notes del 2n trimestre.

Salutacions,

La direcció del centre.

 

Queridas familias,

Desde el centro CEIP Cas Serres, queremos informarles del procedimiento que seguiremos para entregar los informes de evaluación del 2ºtrimestre, atendiendo a la actual situación.

Las familias que actualmente puedan acceder al GESTIB, podrán ver las notas de sus hijos o hijas a partir del martes, 7 de abril, a las 19:00h. Las familias que no han podido acceder al GESTIB, el miércoles 8 de abril, recibirán un e-mail durante la mañana con los informes de evaluación.

El mismo miércoles, día 8 de abril, los tutores y tutoras de cada grupo, se pondrán en contacto con las familias para resolver dudas.

Esperamos así, facilitarles el acceso a las notas del 2º trimestre.

Saludos,

La dirección del centro.

PROCÈS D’ADCRIPCIÓ I ADMISSIÓ

Benvolgudes famílies,

Atesa la ampliació de l’estat d’alarma, queda ajornat el calendari que figura a l’annex 2 de la resolució relativa al procés d’adscripció i admissió que es va publicar al BOIB dia 14 de març. Després de les vacances de Pasqua, en funció de l’evolució de la situació, es publicarà una nova resolució amb un nou calendari.

La direcció del centre

Estimadas familias,

Dada la ampliación del estado de alarma, queda aplazado el calendario que figura en el anexo 2 de la resolución relativa al proceso de adscripción y admisión que se publicó en el BOIB día 14 de marzo. Después de las vacaciones de Pascua, en función de la evolución de la situación, se publicará una nueva resolución con un nuevo calendario.

La dirección del centro

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES PER A DONAR-SE D’ALTA AL GESTIB

Benvolgudes famílies:

Aquest curs 2.019 – 2.020 a partir del mes d’abril totes les famílies tindran activat l’accés a l’aplicació informàtica Gestib.

Amb l’aplicació podreu consultar informes i documents de l’alumne, justificar les faltes d’assistència i/o retards, consultar el calendari escolar i l’horari, rebre missatges,… És convenient que estigui segur/segura que hi pot accedir i en el cas que no vulgui/pugui fer-ne ús que ho comuniqui a la secretaria del centre per poder-ne tenir constància i trobar una solució.

Per tenir accés al Gestib necessiteu un usuari i una contrasenya.

El proper 1 d’abril rebreu un SMS amb el vostre usuari (la lletra e+DNI seguit de la lletra en minúscula. Per exemple, si el vostre DNI fos 46591356X, l’usuari seria e46591356x) i una contrasenya temporal.

Una vegada rebuda la contrasenya disposeu de 24h per canviar-la de les següents maneres:

Des de l’enllaç que apareix al vostre SMS:

http://tiny.cc/a83qkz

A aquest enllaç des d’un ordinador: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Aquesta contrasenya té una validesa d’un any.

En el cas de no recordar-la o haver deixat passar les 24h per canviar-la, haureu d’omplir un formulari fent clic al botó “he oblidat contrasenya” del següent enllaç i se us tornarà a enviar un SMS amb una contrasenya nova que haureu de tornar a canviar abans de 24h. https://www3.caib.es/xestib/xestib/menu/indexFamilies?idioma=ca&familia=true 

ATENCIÓ: Només s’hi pot accedir amb un ordinador ja que a la versió mòbil no apareix el botó esmentat.

Una vegada tingueu l’usuari i la contrasenya ja podeu buscar GESTIB al buscador Google i introduir-ho a l’apartat famílies. Una vegada tingueu l’usuari i la contrasenya actives, ja podeu disposar de la versió mòbil.

Per qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb el centre al e-mail  ceipcasserres@ceipcasserres.org

Salutacions.

La direcció del centre

 

Queridas familias:

Este curso 2019 – 2020 a partir del mes de abril todas las familias tendrán activado el acceso a la aplicación informática Gestib.

Con la aplicación podrán consultar informes y documentos de nuestras alumnas y alumnos , justificar las faltas de asistencia y/o retrasos, consultar el calendario escolar y el horario, recibir mensajes, …

Es conveniente que esté seguro/segura que puede acceder y en el caso de que no quiera/pueda hacer uso que lo comunique a la secretaría del centro para poder tener constancia y encontrar una solución.

Para tener acceso al Gestib necesita un usuario y una contraseña.

El próximo 1 de abril recibirá un SMS con su usuario (la letra e + DNI seguido de la letra en minúscula. Por ejemplo si su DNI fuera 46591356X, el usuario sería e46591356x) y una contraseña temporal.

Una vez recibida la contraseña dispone de 24h para cambiarla de las siguientes maneras:

A este enlace desde un ordenador: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Esta contraseña tiene validez de un año.
En el caso de no recordarla o haber dejado pasar las 24h para cambiarla, deberá rellenar un formulario haciendo clic en el botón “he olvidado contraseña” del siguiente enlace y se le volverá a enviar un SMS con una contraseña nueva que tendrá que volver a cambiar antes de 24h. https://www3.caib.es/xestib/xestib/menu/indexFamilies?idioma=ca&familia=true

ATENCIÓN: sólo se puede acceder con un ordenador ya que en la versión móvil no aparece el botón mencionado.

Una vez que tenga el usuario y la contraseña ya puede buscar GESTIB al buscador google e introducirlo en el apartado familias. Una vez que tenga el usuario y la contraseña activas, ya puede disponer de la versión móvil.

Para cualquier duda o aclaración contactar con el centro en el e-mail ceipcasserres@ceipcasserres.org

Un saludo.

La dirección del centro

ACTUALITZACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 27/03/2020

Benvolgudes famílies,

Us trameten l’actualització de les Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca sobre l’atenció educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l’activitat educativa presencial. Us demanam que les feu arribar al professorat i les famílies del vostre centre.

Clicau en aquest enllaç: https://www.scribd.com/document/453550873/Instruccions-27-de-Marc-Signades

MISSATGE PER A LES FAMÍLIES DEL CEIP CAS SERRES

Benvolgudes famílies de Cas Serres,

Davant aquesta situació que ens toca viure, volíem enviar-vos un missatge de força, ànim i tranquil·litat.

És evident que la situació és nova per a tots i totes i que, en un temps rècord, tot l’equip de mestres ha hagut de dur a terme molts de canvis en la manera de fer les classes, canviant les aules per les noves tecnologies, programant i preparant les tasques de la millor manera possible per tal de poder arribar a tot l’alumnat virtualment, procurant que ningú es vegi perjudicat per aquesta situació.

Totes les tasques adreçades als vostres fills i filles pretenen ajudar-vos a tots (famílies i alumnat) a establir unes rutines d’estudi i unes pautes per a poder conviure amb el confinament que ens han imposat pel nostre benestar i la nostra salut.

La feina que estan realitzant tots i cadascun dels mestres del centre és excel·lent i les tasques que es lliuren no pretenen ser una càrrega més, ans al contrari, es pretén ajudar a què els nens i nenes no perdin la rutina de treball, ajudant a les famílies a fer més fàcil aquest període de confinament. Tot el professorat del centre i l’equip directiu som molt conscients dels moments que es viuen i tenim molt en compte la càrrega emocional que suposa aquesta situació. Per això, els “deures” no han de ser un pes més amb el que conviure aquests dies. Cada família els ha d’adequar a la seva situació personal, sense pressions ni obligacions extres, ja tenim prou mal de caps!

Recordar que estem a la vostra disposició per a qualsevol tipus de dubte, preocupació o suggerència que tingueu, el que pretenem és acompanyar-vos en aquests difícil moments perquè esteu el més tranquils possibles.

Ressaltar la importància de frenar la gran quantitat de notícies falses i missatges alarmistes que estan, actualment, inundant les nostres xarxes socials ja que no ajuden a ningú i, molts cops, són exagerats. Hem de confiar en què, entre tots, farem front i guanyarem la batalla front el COVID-19. Per tant, us demanem tranquil·litat, fent cas a les mesures establertes, quedeu-vos a casa, gaudiu de la quarentena llegint, mirant pel·lícules, cuinant o jugant amb els vostres fills i filles.

Finalment, donar-vos molts ànims i que sapigueu que no esteu sols, tot l’equip del CEIP Cas Serres estem a la vostra disposició per ajudar-vos si ens necessiteu.

Claustre del CEIP Cas Serres

 

Estimadas familias de Cas Serres,

Ante esta situación que nos toca vivir, queríamos enviaros un mensaje de fuerza, ánimo y tranquilidad.

Es evidente que la situación es nueva para todos y todas y que, en un tiempo récord, todo el equipo de maestros y maestras han tenido que llevar a cabo muchos cambios en la manera de hacer las clases, cambiando las aulas por las nuevas tecnologías, programando y preparando las tareas de la mejor manera posible para poder llegar a todo el alumnado virtualmente, procurando que nadie se vea perjudicado por esta situación. 

Todas las tareas dirigidas a vuestros hijos e hijas pretenden ayudaros a todos (familias y alumnado) a establecer unas rutinas de estudio y unas pautas para poder convivir con el confinamiento que nos han impuesto para nuestro bienestar y nuestra salud.

El trabajo que están realizando todos y cada uno de los maestros y maestras del centro es excelente y las tareas que se mandan no pretenden ser una carga más, todo lo contrario, se pretende ayudar a que los niños y niñas no pierdan la rutina de trabajo, ayudando a las familias a hacer más fácil este periodo de confinamiento. Todo el profesorado y el equipo directivo somos muy conscientes de los momentos que vivimos y tenemos en cuenta la carga emocional que supone esta situación. Por esto, los “deberes” no tienen que ser un peso más con el que convivir estos días. Cada familia los tiene que adecuar a su situación personal, sin presiones ni obligaciones extras, ¡ya tenemos suficientes dolores de cabeza!

Recordar que estamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda, preocupación o sugerencia que tengáis, lo que pretendemos es acompañaros en estos difíciles momentos para que estéis lo más tranquilos posible.

Resaltar la importancia de frenar la gran cantidad de noticias falsas y mensajes alarmistas que están, actualmente, inundando nuestras redes sociales ya que no ayudan a nadie y, muchas veces, son exagerados. Tenemos que confiar en que, entre todos, afrontaremos y ganaremos la batalla frente el COVID-19. Por lo tanto, os pedimos tranquilidad, respetando las medidas establecidas, quedaros en casa, disfrutad de la cuarentena leyendo, mirando películas, cocinando o jugando con vuestros hijos e hijas.

Finalmente, daros muchos ánimos y que sepáis que no estáis solos, todo el equipo del CEIP Cas Serres estamos a vuestra disposición para ayudaros si necesitáis nuestra ayuda.

Claustro del CEIP Cas Serres