AVARIA LÍNIA TELEFÒNICA ESCOLA

Bon dia,

Tenim una averia a la línia telefònica i no podem rebre ni fer cridades . Estam a l’espera de que vengui un tècnic a reparar-ho. Esperem tenir-ho arreglat el més aviat possible. Per qualsevol cosa, poden enviar un e-mail a l’escola: ceipcasserres@ceipcasserres.org

Disculpin les molesties.

Salutacions

__________________________________________

Buenos días,

Tenemos una averia en la línea telefónica y no podemos recibir ni hacer llamadas. Estamos a la espera de que venga un técnico a repararlo. Esperamos tenerlo arreglado lo más pronto posible. Para cualquier cosa, pueden enviar un e-mail al colegio: ceipcasserres@ceipcaserres.org

Disculpen las molestias.

Saludos.

FORMACIÓ DEL CLAUSTRE AMB EL CEP: “L’AVALUACIÓ REGULADORA COM A BASE D’APRENENTATGE”

El passat dimecres vam començar la formació amb el CEP on vam començar a treballar l’avaluació reguladora, temàtica que va sorgir d’una necessitat com a centre, atès que s’han fet canvis a nivell curricular que impliquen una nova mirada en l’avaluació.
D’aquesta forma podrem desenvolupar un currículum competencial i atendre a la diversitat de tot el nostre alumnat.
Va ser una sessió d’allò més interessant, on totes i tots vam
participar i gaudir dels aprenentatges i de la reflexió comú.
FORMACIÓN DEL CLAUSTRO CON EL CEP: “LA EVALUACIÓN REGULADORA COMO BASE DEL APRENDIZAJE”.
El pasado miércoles empezamos la formación con el CEP donde empezamos a trabajar la evaluación reguladora, temática que surgió de una necesidad como centro, ya que se han realizado cambios a nivel curricular que implican una nueva mirada en la evaluación.
De esta forma podremos desarrollar un currículum competencial y atender a la diversidad de todo nuestro alumnado.
Fué una sessión muy interesante, donde todas y todos
participamos y disfrutamos de los aprendizajes yde la reflexión común.

 

CLAUSTRE PEDAGÒGIC: “INTRODUCCIÓ AL MARC EDUCATIU DE REFERÈNCIA” / CLAUSTRO PEDAGÒGICO “INTRODUCCIÓN AL MARCO EDUCATIVO DE REFERENCIA”

Seguint amb el compromís que va adquirir el centre amb el Programa de Millora i Transformació (PMT), les dues representants del centre que assisteixen a les reunions en xarxa, van fer la transferència al claustre de tot el treballat a la darrera sessió de la Xarxa de Fonamentació.
Es van dur a terme dues dinàmiques per tal de fer una primera aproximació analítica al Marc Educatiu de Referència.
En primer lloc, vam visionar un vídeo d’una sèrie d’escoles que exemplifiquen diferents aproximacions a un marc educatiu desitjable, reflexionant sobre aquest aspecte.
En segon lloc, es va reflexionar sobre si la nostra escola pot ser un bon exemple, triant cinc característiques irrenunciables del que nosaltres pensem que seria el nostre centre ideal, duent a terme la “dinàmica de les cartes”.

 

Siguiendo con el compromiso que adquirió el centro con el Programa de Mejora y Transformación (PMT), las dos representantes del centro que asisten a les reunions, hicieron la transferencia al claustro de todo lo trabajado en la última sesión de la Red de Fundamentación.
Se llevaron a cabo dos dinámicas para llevar a cabo una primera aproximación analítica al Marco Educativo de Referencia.
En primer lugar, visionamos un video de una serie de escuelas que ejemplifican diferentes aproximaciones a un marco educativo deseable, reflexionando sobre este aspecto.
En segundo lugar, reflexionamos sobre si nuestra escuela podría ser un buen ejemplo, eligiendo cinco características irrenunciables de lo que nosotros pensamos que seria nuestro centro ideal, llevando a cabo la “dinámica de las cartas”.

 

DIA DE LA PAU I NO VIOLÈNCIA / DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA

El passat 30 de gener va ser el dia de la Pau i la no Violència i, com cada any, ho vam celebrar desenvolupant una sèrie d’activitats que us volem mostrar.
L’alumnat d’infantil van crear una espiral de caragol amb les emprentes de les mans pintades dels nens i nenes a la paret.
A nivell de tot el centre es va fer un arbre on cada fulla era un missatge fet per l’alumnat.
Va ser molt polit i ens ho vam passar d’allò més bé!
El pasado 30 de enero era el dia de la Paz y no Violencia y, como cada año, lo celebramos desarrollando una serie de actividades que os queremos enseñar.
El alumnado de infantil creó una espiral de caracol con las huellas de las manos pintadas de los niños y niñas en la paret.
A nivel de todo el centro se hizo un árbol donde cada hoja era un mensaje hecho por el alumnado.
Fué muy bonito y nos lo pasamos ¡súper bien!

CIRCULARS A LES FAMÍLIES MITJANÇANT EL GESTIB/ CIRCULARES A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL GESTIB

Benvolgudes famílies,
Donat que, quasi la totalitat de les famílies disposen d’accés al Gestib, els informem que a partir del proper dillunS, 4 de febrer, totes les circulars del centre s’enviaran a través del GESTIB.
D’aquesta forma contribuirem en la reducció de paper i preservarem el medi ambient.
Per qualsevol dubte o problema que pogués sorgir, preguem es posin en contacte amb secretaria per a demanar cita i que els poguem atendre.
La direcció
Estimadas familias,
Dado que, casi la totalidad de las familias del centro disponen de acceso al Gestib, les informamos que a partir del próximo lunes, 4 de febrero, todas las circulares del centro se enviarán a través del GESTIB.
De esta forma contribuiremos en la reducción de papel y preservaremos el medio ambiente.
Para cualquier duda o problema que les pueda surgir, rogamos se pongan en contacto con secretaría para pedir cita y que les podamos atender.
La dirección

 

ENTREGA DE MEDALLES DEL CONCURS D’ESCACS / ENTREGA DE MEDALLAS DEL CONCURSO DE AJEDREZ

El passat dia 22 de desembre es va fer entrega, per part de la directora del centre, de les medalles del concurs d’escacs que es va dur a terme al nostre col·legi.
Totes i tots van fer una gran tasca, posant en pràctica tot el que aprenen durant el curs al projecte d’escacs que tenim en marxa.
Enhorabona a totes i a tots!!!
El pasado día 22 de diciembre se hizo entrega, por parte de la directora del centro, de las medallas del concurso de ajedrez que se llevó a cabo en nuestro colegio.
Todas y todos hicieron una gran labor, poniendo en prácticqa todo lo que aprenden durante el curso en el proyecto de ajedrez que tenemos en marcha.
¡¡¡Enhorabuena a todas y a todos!!!

CLAUSTRE PEDAGÒGIC: PLA D’ACCIÓ / CLAUSTRO PEDAGÓGICO: PLAN DE ACCIÓN

Continuem amb els claustres pedagògics al nostre centre. Aquesta vegada ens vam centrar en el Pla d’Acció dels Projectes de Treball fent grups de treball per cicles. Va ser un treball en equip molt polit i enriquidor.
Seguim el nostre creixement com a centre❤️🥰
Continuamos con los claustros pedagógicos en nuestro centro. Este vez nos centramos en el Plan de Acción de los Proyectos de Trabajo, trabajando en grupos de trabajo por ciclos. Fue un trabajo en equipo muy bonito y enriquecedor.
Seguimos creciendo como centro ❤️🥰