ACTUALITZACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 27/03/2020

Benvolgudes famílies,

Us trameten l’actualització de les Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca sobre l’atenció educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l’activitat educativa presencial. Us demanam que les feu arribar al professorat i les famílies del vostre centre.

Clicau en aquest enllaç: https://www.scribd.com/document/453550873/Instruccions-27-de-Marc-Signades

MISSATGE PER A LES FAMÍLIES DEL CEIP CAS SERRES

Benvolgudes famílies de Cas Serres,

Davant aquesta situació que ens toca viure, volíem enviar-vos un missatge de força, ànim i tranquil·litat.

És evident que la situació és nova per a tots i totes i que, en un temps rècord, tot l’equip de mestres ha hagut de dur a terme molts de canvis en la manera de fer les classes, canviant les aules per les noves tecnologies, programant i preparant les tasques de la millor manera possible per tal de poder arribar a tot l’alumnat virtualment, procurant que ningú es vegi perjudicat per aquesta situació.

Totes les tasques adreçades als vostres fills i filles pretenen ajudar-vos a tots (famílies i alumnat) a establir unes rutines d’estudi i unes pautes per a poder conviure amb el confinament que ens han imposat pel nostre benestar i la nostra salut.

La feina que estan realitzant tots i cadascun dels mestres del centre és excel·lent i les tasques que es lliuren no pretenen ser una càrrega més, ans al contrari, es pretén ajudar a què els nens i nenes no perdin la rutina de treball, ajudant a les famílies a fer més fàcil aquest període de confinament. Tot el professorat del centre i l’equip directiu som molt conscients dels moments que es viuen i tenim molt en compte la càrrega emocional que suposa aquesta situació. Per això, els “deures” no han de ser un pes més amb el que conviure aquests dies. Cada família els ha d’adequar a la seva situació personal, sense pressions ni obligacions extres, ja tenim prou mal de caps!

Recordar que estem a la vostra disposició per a qualsevol tipus de dubte, preocupació o suggerència que tingueu, el que pretenem és acompanyar-vos en aquests difícil moments perquè esteu el més tranquils possibles.

Ressaltar la importància de frenar la gran quantitat de notícies falses i missatges alarmistes que estan, actualment, inundant les nostres xarxes socials ja que no ajuden a ningú i, molts cops, són exagerats. Hem de confiar en què, entre tots, farem front i guanyarem la batalla front el COVID-19. Per tant, us demanem tranquil·litat, fent cas a les mesures establertes, quedeu-vos a casa, gaudiu de la quarentena llegint, mirant pel·lícules, cuinant o jugant amb els vostres fills i filles.

Finalment, donar-vos molts ànims i que sapigueu que no esteu sols, tot l’equip del CEIP Cas Serres estem a la vostra disposició per ajudar-vos si ens necessiteu.

Claustre del CEIP Cas Serres

 

Estimadas familias de Cas Serres,

Ante esta situación que nos toca vivir, queríamos enviaros un mensaje de fuerza, ánimo y tranquilidad.

Es evidente que la situación es nueva para todos y todas y que, en un tiempo récord, todo el equipo de maestros y maestras han tenido que llevar a cabo muchos cambios en la manera de hacer las clases, cambiando las aulas por las nuevas tecnologías, programando y preparando las tareas de la mejor manera posible para poder llegar a todo el alumnado virtualmente, procurando que nadie se vea perjudicado por esta situación. 

Todas las tareas dirigidas a vuestros hijos e hijas pretenden ayudaros a todos (familias y alumnado) a establecer unas rutinas de estudio y unas pautas para poder convivir con el confinamiento que nos han impuesto para nuestro bienestar y nuestra salud.

El trabajo que están realizando todos y cada uno de los maestros y maestras del centro es excelente y las tareas que se mandan no pretenden ser una carga más, todo lo contrario, se pretende ayudar a que los niños y niñas no pierdan la rutina de trabajo, ayudando a las familias a hacer más fácil este periodo de confinamiento. Todo el profesorado y el equipo directivo somos muy conscientes de los momentos que vivimos y tenemos en cuenta la carga emocional que supone esta situación. Por esto, los “deberes” no tienen que ser un peso más con el que convivir estos días. Cada familia los tiene que adecuar a su situación personal, sin presiones ni obligaciones extras, ¡ya tenemos suficientes dolores de cabeza!

Recordar que estamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda, preocupación o sugerencia que tengáis, lo que pretendemos es acompañaros en estos difíciles momentos para que estéis lo más tranquilos posible.

Resaltar la importancia de frenar la gran cantidad de noticias falsas y mensajes alarmistas que están, actualmente, inundando nuestras redes sociales ya que no ayudan a nadie y, muchas veces, son exagerados. Tenemos que confiar en que, entre todos, afrontaremos y ganaremos la batalla frente el COVID-19. Por lo tanto, os pedimos tranquilidad, respetando las medidas establecidas, quedaros en casa, disfrutad de la cuarentena leyendo, mirando películas, cocinando o jugando con vuestros hijos e hijas.

Finalmente, daros muchos ánimos y que sepáis que no estáis solos, todo el equipo del CEIP Cas Serres estamos a vuestra disposición para ayudaros si necesitáis nuestra ayuda.

Claustro del CEIP Cas Serres

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ

En el següent enllaç podeu trobar tota la informació relativa al procés d’escolarització.  Clicau aquí

Des del centre us mantindrem informats dels possibles canvis.

Moltes gràcies!

En el siguiente enlace podéis encontrar toda la información relativa al proceso de escolarización. Clicar aquí

Desde el centro os mantendremos informados de los posibles cambios.

Muchas gracias.

 

Instruccions per al període de suspensió presencial de l’activitat educativa /Instrucciones para el periodo de suspensión presencial de la actividad

Des de l’escola posam a la vostra disposició els correus electrònics del professorat del centre, per si durant aquest període de suspensió presencial de l’activitat educativa, vos voleu posar en contacte amb ells.

També deixam a la vostra disposició els enllaços directes dels blogs de cada una de les aules per a que aneu consultant les propostes de feina que s’aniran oferint per aquests dies.

Desde la escuela ponemos a vuestra disposición los correos electrónicos del profesorado del centro, por si durante este periodo de suspensión presencial de la actividad educativa, os queréis poner en contacto con ellos. 

También dejamos a vuestra disposición los enlaces directos de los blogs de cada una de las aulas, para que vayáis consultando las propuestas de trabajo que se irán ofreciendo para estos días.

Especialistes d’anglès : Su Noguera su.noguera@ceipcasserres.org

Maria Piña maria.pina@ceipcasserres.org

Especialista de música: David Silva david.silva@ceipcasserres.org

Especialista d’educació fisica: Pablo Herraez pabloh@ceipcasserres.org

Especialista d’escacs i hort: Toni Mari toni.mari@ceipcasserres

Mestra de religió: Carol d’Amico carol.damico@ceipcasserres.org

 

Suports :

Cristina Ferrá cristina.ferra@ceipcasserres.org

Débora García debora.garcia@ceipcasserres.org

Silvia Gonzalez silvia.gonzalez@ceipcasserres.org

Juanfra Estepa juanfran.estepa@ceipcasserres.org

 

Equip Directiu:

Virginia Sansano virginia.sansano@ceipcasserres.org

Maria Roldán maria.roldan@ceipcasserres.org

Mónia Salom monica.salom@ceipcasserres.org

TANCAMENT DEL CENTRE PEL CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,
La direcció del CEIP Cas Serres vol informar que segons la compareixença per televisió de la Presidenta del Govern de les Illes Balears, els centres educatius romandran tancats a partir del proper dilluns per un període de dues setmanes.
El professorat continuarà amb la seva jornada laboral i estarà treballant al centre per ordre Governamental.

Estimadas familias,
La dirección del CEIP Cas Serres quiere informar que según la comparecencia por televisión de la Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, los centros educativos permanecerán cerrados a partir del próximo lunes por un período de dos semanas. El profesorado continuará con su jornada laboral y estará trabajando en el centro por orden Gubernamental.

TRANSFERÈNCIA AL CLAUSTRE ESTADES PEDAGÒGIQUES AL CEIP S’ALGAR

Ahir els quatre mestres que van anar al CEIP S’Algar de Porto Colom ens van fer la transferència de les estades pedagògiques que es van dur a terme al llarg d’una setmana.

L’ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Dinàmica d’inici: abans de començar amb la transferència ens vam more un poc.
  • Asseguts a classe: a mesura que anàvem entrant a classe, ens donaven una targeta amb una lletra i ens van seure per equips segons la lletra que ens havia tocat.
  • Anàlisi de les nostres fortaleses: en un paper continu que van trobar damunt la taula, d’un color determinat, vam anotar les fortaleses del nostre centre.
  • Presentació de les estades: es va projectar un vídeo resum de les estades acompanyat d’un Google Sites que va complementar la informació.
  • Ens assemblem?: es van analitzar les pràctiques que poden semblar-se i les que no, juntament amb la detecció de punts de millora.
  • Dinàmica de tancament: què ens vam emportar de la transferència.

Aquí teniu el site que han creat el mestres per explicar-nos l’experiència:

https://sites.google.com/view/estadespedagogiques/inici

Transferència Estades Pedagògiques

REPORTATGE AL DIARIO DE IBIZA ALS CENTRES PROMOTORS DE LA SALUT

El passat dia 23 de febrer al dominical del Diario de Ibiza es va fer un reportatge sobre la salut a les escoles amb el títol “La salud se cuela en las aulas”.

En aquest reportatge es parla de la importància de l’educació per a la salut com a una prioritat a les alules i es fa menció als Centres Educatius Promotors de la Salud (CEPS) del que nosaltres hi formem part i del que van parlar na María Roldán i na Beatriz Sureda ( com a membres de la Comissió de Salut del centre).

CEIP Cas Serres Centre Promotor de la Salut