DIES FESTIUS AL CENTRE / DÍAS FESTIVOS EN EL CENTRO

Us recordam que ni avui dijous dia 25/2/2021 ni el proper dimarts 2/3/2021 tenim escola. Són els dies de lliure disposició del centre.

Bon pont i a descansar! Ens veim el proper dimecres!

Os recordamos que ni hoy jueves dia 25/2/2021 ni el próximo martes 2/3/2021 tenemos colegio. Son los días de libre disposición del centro.

¡Buen puente y a descansar! ¡Nos vemos el próximo miércoles!

CLAUSTRE PEDAGÒGIC PROJECTES/CLAUSTRO PEDAGÓGICO PROYECTOS

 
 
Continuam amb l’exposició dels projectes que estan desenvolupant els mestres i les mestres del centre.
 
Avui els hi ha tocat a na Marta de 5è A d’educació infantil, n’Eva de 1r de primària i en Cristian de 4t de primària.
 
Seguim aprenent junts i fent equip!
Projectes al CEIP Cas Serres
 
Continuamos con la exposición de los proyectos que están desarrollando los maestros y las maestras del centro.
 
Hoy les ha tocado a Marta de 5º A d’educación infantil, Eva de 1º de primaria y Cristian de 4º de primària.
 
¡Seguimos aprendiendo juntos y haciendo equipo!

FORMACIÓ EN AVALUACIÓ REGULADORA/FORMACIÓN EN EVALUACIÓN REGULADORA

El claustre del CEIP Cas Serres continua formant-se en avaluació reguladora. Formació que desenvolupa el CEP d’Eivissa i on vam poder gaudir d’una ponent molt potent com la Neus Sanmartí.

Després de les tres sessions realitzades, a nivell de claustre hem fet una reflexió conjunta del que és per nosaltres l’avaluació reguladora, tenint en compte el recull d’afirmacions que vam fer a la primera sessió (amb la dinàmica de la macedònia) i veient quines són les diferències de criteri des de la primera sessió a la darrera que vam fer.

Seguim treballant amb molta il·lusió i constància!

El claustro del CEIP Cas Serres continua con la formación en evaluación reguladora. Formación que lleva a cabo el CEP d’Eivissa i donde pudimos disfrutar de la presencia de una ponente muy potente como Neus Sanmartí.
Después de las tres sesiones realizadas, a nivel de claustro, hemos hecho una reflexión conjunta de lo que és para nosotros la evaluación reguladora, teniendo en cuenta las afirmaciones que se hicieron en la primera sesión (con la dinámica de la macedonia) y viendo cuales son las diferencias de criterio desde la primera sesión hasta la última que hicimos.
Seguimos trabajando con mucha ilusión y constancia.
Formació en Avaluació Reguladora al CEIP Cas Serres

Telèfon en funcioment

Bon dia,

Ja tenim el telèfon operatiu i funcionant correctament. Disculpau les molèsties que hagin pogut ocasionat.

Salutacions.

________________________________

Buenos días,

Ya tenemos el teléfono operativo y en funcionamiento. Disculpad las molestias que hayan podido ocasionar.

Saludos.

AVARIA LÍNIA TELEFÒNICA ESCOLA

Bon dia,

Tenim una averia a la línia telefònica i no podem rebre ni fer cridades . Estam a l’espera de que vengui un tècnic a reparar-ho. Esperem tenir-ho arreglat el més aviat possible. Per qualsevol cosa, poden enviar un e-mail a l’escola: ceipcasserres@ceipcasserres.org

Disculpin les molesties.

Salutacions

__________________________________________

Buenos días,

Tenemos una averia en la línea telefónica y no podemos recibir ni hacer llamadas. Estamos a la espera de que venga un técnico a repararlo. Esperamos tenerlo arreglado lo más pronto posible. Para cualquier cosa, pueden enviar un e-mail al colegio: ceipcasserres@ceipcaserres.org

Disculpen las molestias.

Saludos.

FORMACIÓ DEL CLAUSTRE AMB EL CEP: “L’AVALUACIÓ REGULADORA COM A BASE D’APRENENTATGE”

El passat dimecres vam començar la formació amb el CEP on vam començar a treballar l’avaluació reguladora, temàtica que va sorgir d’una necessitat com a centre, atès que s’han fet canvis a nivell curricular que impliquen una nova mirada en l’avaluació.
D’aquesta forma podrem desenvolupar un currículum competencial i atendre a la diversitat de tot el nostre alumnat.
Va ser una sessió d’allò més interessant, on totes i tots vam
participar i gaudir dels aprenentatges i de la reflexió comú.
FORMACIÓN DEL CLAUSTRO CON EL CEP: “LA EVALUACIÓN REGULADORA COMO BASE DEL APRENDIZAJE”.
El pasado miércoles empezamos la formación con el CEP donde empezamos a trabajar la evaluación reguladora, temática que surgió de una necesidad como centro, ya que se han realizado cambios a nivel curricular que implican una nueva mirada en la evaluación.
De esta forma podremos desarrollar un currículum competencial y atender a la diversidad de todo nuestro alumnado.
Fué una sessión muy interesante, donde todas y todos
participamos y disfrutamos de los aprendizajes yde la reflexión común.

 

CLAUSTRE PEDAGÒGIC: “INTRODUCCIÓ AL MARC EDUCATIU DE REFERÈNCIA” / CLAUSTRO PEDAGÒGICO “INTRODUCCIÓN AL MARCO EDUCATIVO DE REFERENCIA”

Seguint amb el compromís que va adquirir el centre amb el Programa de Millora i Transformació (PMT), les dues representants del centre que assisteixen a les reunions en xarxa, van fer la transferència al claustre de tot el treballat a la darrera sessió de la Xarxa de Fonamentació.
Es van dur a terme dues dinàmiques per tal de fer una primera aproximació analítica al Marc Educatiu de Referència.
En primer lloc, vam visionar un vídeo d’una sèrie d’escoles que exemplifiquen diferents aproximacions a un marc educatiu desitjable, reflexionant sobre aquest aspecte.
En segon lloc, es va reflexionar sobre si la nostra escola pot ser un bon exemple, triant cinc característiques irrenunciables del que nosaltres pensem que seria el nostre centre ideal, duent a terme la “dinàmica de les cartes”.

 

Siguiendo con el compromiso que adquirió el centro con el Programa de Mejora y Transformación (PMT), las dos representantes del centro que asisten a les reunions, hicieron la transferencia al claustro de todo lo trabajado en la última sesión de la Red de Fundamentación.
Se llevaron a cabo dos dinámicas para llevar a cabo una primera aproximación analítica al Marco Educativo de Referencia.
En primer lugar, visionamos un video de una serie de escuelas que ejemplifican diferentes aproximaciones a un marco educativo deseable, reflexionando sobre este aspecto.
En segundo lugar, reflexionamos sobre si nuestra escuela podría ser un buen ejemplo, eligiendo cinco características irrenunciables de lo que nosotros pensamos que seria nuestro centro ideal, llevando a cabo la “dinámica de las cartas”.

 

DIA DE LA PAU I NO VIOLÈNCIA / DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA

El passat 30 de gener va ser el dia de la Pau i la no Violència i, com cada any, ho vam celebrar desenvolupant una sèrie d’activitats que us volem mostrar.
L’alumnat d’infantil van crear una espiral de caragol amb les emprentes de les mans pintades dels nens i nenes a la paret.
A nivell de tot el centre es va fer un arbre on cada fulla era un missatge fet per l’alumnat.
Va ser molt polit i ens ho vam passar d’allò més bé!
El pasado 30 de enero era el dia de la Paz y no Violencia y, como cada año, lo celebramos desarrollando una serie de actividades que os queremos enseñar.
El alumnado de infantil creó una espiral de caracol con las huellas de las manos pintadas de los niños y niñas en la paret.
A nivel de todo el centro se hizo un árbol donde cada hoja era un mensaje hecho por el alumnado.
Fué muy bonito y nos lo pasamos ¡súper bien!